Kompleksowe wyposa?enie STREFA SPA & WELLNESS

SAUNY I ?A?NIE PAROWE NEXONI

Dzi?ki szerokiej ofercie NEXONI i profesjonalnemu podej?ciu do indywidualnych potrzeb naszych klientw mo?emy realizowa? nawet najbardziej skomplikowane zadania. Produkcja saun NEXONI jest najbardziej elastyczna, pod k?tem dopasowania do konkretnych, niestandardowych zamwie?. Oferujemy drewno (?wierk, sosna, osika, olcha i termo-osika), ktrymi mog? by? pokryte ?ciany oraz sufit. Dodatkowo mo?na zaplanowa? witryny, jak rwnie? r?ne typy drzwi w Twojej saunie. Wszystko po to, aby w 100% spe?ni? Twoje oczekiwania.

Na zewn?trz sauny NEXONI mo?emy o?ywi? metalowymi i drewnianymi elementami. Drewniane panele sk?adaj? si? z poziomych listew oraz stylowo wpasowanych elementw metalowych. Do wystroju wn?trza mo?na wybra? drewno osikowe, olchowe lub termo-abachi. Elementy metalowe wykonane s? z lustrzanej, nierdzewnej stali. Mo?na rwnie? wystylizowa? saun? stosuj?c zewn?trzne, metalowe naro?niki. Rwnie? aran?acj? wn?trza sauny mo?na wykona? wed?ug oczekiwa? klientw wersjach. Sauny NEXONI s? niepowtarzalne i charakteryzuj? si? najwy?sz? klas? charakterystyczn? dla fi?skich saun. ?awy, jako g?wny element wewn?trznego wyposa?enia, s? projektowane ergonomicznie, zgodnie z tradycyjn? i oryginaln? fi?ska technologi? budowy saun. Elementy jak i akcesoria do saun wykonane s? w wysokim standardzie, gwarantuj? pe?ne zadowolenie podczas korzystania z sauny.

 

Polecamy Pa?stwu szczeglnie sauny fi?skie i infrared marki NEXONI

Konsultantw naszej firmy mo?ecie Pa?stwo spotka? w wi?kszo?ci miast Polski, mi?dzy innymi we Wroc?awiu, Katowicach, Warszawie, Trjmie?cie, Krakowie.

...